Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, máte právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží musí být odesláno na adresu Boženy Němcové 177, Cvikov, PSČ 471 54, nejlépe v neporušeném původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží bohužel nemůžeme akceptovat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka za vrácené zboží i základní poštovné v ceně 50,- Kč. Poštovné za dobírku nevracíme. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá vzájemně poskytnutá plnění. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.).

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • a dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Po vrácení zboží na adresu dodavatele, tj. Hampl Milan, B.Němcové 177, 471 54 Cvikov, bude po vyřízení reklamace zaslána částka na č.ú.